top of page

100% zebrane

Warsaw Domaniewska Executive Business Apartment

Domaniewska 47, Warschau, Polen

Zainwestuj

PLN 1 500 000

Kwota Finansowania

8%

Oczekiwana stopa zwrotu

PLN 976 000

Pozyskane środki

Celem inwestycji jest sfinansowanie kosztów nabycia i adaptacji obiektu mieszkalnego na najem krótkoterminowy zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47.


Mieszkanie 67m2 o podwyższonym standardzie będzie skierowane na najem krótkoterminowy i korporacyjny przez Platformę Rentujemy.pl.

Oczekujemy przy aktualnej sytuacji rynkowej, że objekt będzie generować ok. 120 tys PLN netto rocznie, które będą miesięcznie rozprowadzane do inwestorów.

Lokalizacja

Prospekt

Prospekt Inwestycyjny

 • Firma Rentujemy pozyskuje kapitał inwestycyjny w postaci tzw. kapitału Mezzanine - to forma pożyczki, w której inwestor otrzymuje odsetki zależne od dochodów z najmu krótkoterminowego.
   

 • Odsetki wypłacane są miesięcznie, zaczynając bezpośrednio od zakończenia finansowania i wynajęcia obiektu przez Rentujemy.
   

 • Stopa odsetek jest zależna od rzeczywistych dochodów z najmu krótkoterminowego i korporacyjnego, i może być mniejsza lub większa od szacowanego zwrotu.
   

 • Umowa pożyczki jest zawierana na minimalny okres 5 lat.
   

 • Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni po zakończeniu umowy.
   

 • Rentujemy zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji.

Über Immobilie

O nieruchomości

Objekt został wybrany w inwestycji CENTRAL HOUSE na ulicy Domaniewskiej 47, w Warszawie cechującej się:

 • Starannie dobrane materiały wykończeniowe.

 • Nowoczesna architektura.

 • Elegancka elewacja: kamień naturalny, płytki klinkierowe i HPL.

 • Jasne mieszkania dzięki wysokim oknom: 2 m.


Mieszkanie 67m2 o podwyższonym standardzie będzie skierowane na najem krótkoterminowy i korporacyjny przez Platformę Rentujemy.pl.Markt

Dane rynkowe dla wynajmu krótkoterminowego w lokalizacji inwestycji - Mokotów

Poziom obłożenia

Dane rynkowe wskazują, że poziom obłożenia apartamentów na wynajem krótkoterminowy na Mokotowie należy do najwyższych w Polsce. Według portalu Booking.com na Mokotowie do lutego 2020 wynosiło średnio 85 proc. Obłożenie nawet w czasie lockdownu wynosiło ok. 60 proc., kiedy apartamenty mogłyby być jedynie wynajmowanie gościom podróżującym służbowo.

Poziom cen za dobę

Ceny za pobyt zmieniają się zależności od popytu i podaży. Stawka wynajmu wynosi od 400 do 1000 PLN. Na Mokotowie podwoiła się w ciągu zaledwie 5 lat i prognozowany jest dalszy wzrost. Na podstawie danych z Booking.com i AirBnb mieszkania do 50m2 w podwyższonym standardzie są wynajmowane za około 450-600 PLN, natomiast apartamenty większe z 2 sypialniami i miejscem do pracy można wynająć za 900-1200PLN za dobę.

Długoterminowy wzrost wartości nieruchomości

Według danych z 2021 r. ceny nieruchomości w Polsce drożały niemal najszybciej w Europie nawet mimo pandemii. Co ciekawe, ich obecny poziom nadal znajduje się znacznie poniżej średnich europejskich, co zapowiada ich dalszy wzrost. Potwierdzają to także dane Eurostatu z ostatnich 15 lat. Od 2005 r. ceny nieruchomości wzrosły do 142%.

Risiken

Formy finansowania

W każdej z form finansowania, otrzymujesz miesięczne wypłaty odsetek (w przypadku Mezzanine) lub zysków z nieruchomości, która jest wynajęta przez nas w wynajmie krótkoterminowym lub korporacyjnym.

Zainwestuj

Aktualnie tylko forma Mezzanine Plus może zostać zawarta przez naszą platformę. W przypadku zainteresowania formą Mezzanine od 12500 EUR lub formą Co-Own prosimy o kontakt pod adresem: info@rentujemy.pl

Mezzanine, min. 5000 PLN / 1250 EUR

 • Kontrakt pożyczki Mezzanine zawarty na minimum 5 lat ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od dochodu z nieruchomości

Mezzanine Plus, min. 50000 PLN / 12500 EUR

 • Dodatkowo udział we wzroście wartości nieruchomości w formie końcowych odsetek zależnych

 • Forma oferowana tylko indywidualnie, niedostępna przez platformę internetową

Co-Own, min. 225000 PLN / 50000 EUR

 • Bezpośredni udział w nieruchomości jako współwłaściciel

 • Pobyty właścicielskie

 • Wymagana forma notarialna

 • Pełny udział we wzroście wartości nieruchomości

Dokumenty

Unterlagen

Nie ma tutaj jeszcze żadnych dokumentów do pobrania.

1

Wybierz ofertę projektu nieruchomości

Przejrzyj aktywne oferty Rentujemy i znajdź taką, która odpowiada Twoim celom inwestycyjnym.

Zainwestuj

2

Prześlij swoją ofertę

Gdy znajdziesz odpowiedni projekt, wybierz kwotę inwestycji i bezpiecznie prześlij swoją ofertę inwestycyjną. Cyfrowo podpisz dokumenty i prześlij je online.

Zainwestuj

3

Monitoruj i Zarabiaj

Teraz otrzymujesz miesięcznie odsetki od udziału w nieruchomościach. Monitorujesz swoją inwestycję online, zarządzasz dokumentacją podatkową i wybierasz sposób otrzymywania wypłat w Strefie Inwestora.

Zainwestuj

Ryzyka

​Finansowanie Projektu poprzez Platformę Rentujemy.pl może wiązać się z istotnymi ryzykami:

 • Rentujemy zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji w terminie do daty zakończenia kampanii.

 • ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Rentujemy nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);

 • ryzykiem po stronie wykonawcy / dewelopera projektu – ryzykiem niewywiązania się wykonawcy / dewelopera projektu ze zobowiązań wynikających z zawartej w umowie deweloperskiej, m.in. błędnego lub nieterminowego wykonywania prac budowlanych, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej dewelopera, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez dewelopera;

 • ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu/crowdlendingu;

 • ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

bottom of page