top of page

100% zebrane

Warsaw Mokosfera Business Apartment

Racjonalizacji 1, Warschau, Polen

PLN 950 000

Kwota Finansowania

PLN 0

Pozostało do sfinansowania

O Projekcie

MOKOsfera to nowoczesne osiedle utrzymane w eleganckimi, modernistycznym stylu. Dwa budynki zaprojektowano w taki sposób, aby swą architekturą wpisywały się w widoczny trend dzielnicy, a przy tym posiadały unikatowe cechy wyróżniające je pośród sąsiadujących nieruchomości. Wszystkie mieszkania przygotowano w taki sposób, aby spełniały oczekiwania zarówno młodych singli skoncentrowanych na karierze zawodowej, rodzin z dziećmi, jak i osób starszych, które w dalszym ciągu pragną cieszyć się życiem w wielkim mieście. Jasne, przestronne i ustawne lokale z dużymi balkonami to gwarancja komfortowego i wygodnego życia. Dla wzmocnienia komfortu mieszkańców, w budynkach zainstalowano nowoczesne windy szybkobieżne, prowadzące bezpośrednio do podziemnego parkingu.

Podsumowanie

O Lokalizacji

Prospekt Inwestycyjny

 • Firma Rentujemy pozyskuje kapitał inwestycyjny w postaci tzw. kapitału Mezzanine - to forma pożyczki, w której inwestor otrzymuje odsetki zależne od dochodów z najmu krótkoterminowego oraz odsetki końcowe zależne od wzrostu wartości projektu od początkowej wartości rynkowej
   

 • Odsetki wypłacane są miesięcznie, zaczynając bezpośrednio od zakończenia finansowania i wynajęcia obiektu przez Rentujemy.
   

 • Stopa odsetek jest zależna od rzeczywistych dochodów z najmu krótkoterminowego i korporacyjnego, i może być mniejsza lub większa od szacowanego zwrotu.
   

 • Umowa pożyczki jest zawierana na minimalny okres 5 lat.
   

 • Całkowita spłata kapitału pożyczki nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni po zakończeniu umowy.
   

 • Rentujemy zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji.

Formy finansowania

W każdej z form finansowania, otrzymujesz miesięczne wypłaty odsetek (w przypadku Mezzanine) lub zysków z nieruchomości, która jest wynajęta przez nas w wynajmie krótkoterminowym lub korporacyjnym.

Mezzanine, min. 5000 PLN

 • Kontrakt pożyczki Mezzanine zawarty na minimum 5 lat ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od dochodu z nieruchomości

 • Udział we wzroście wartości nieruchomości w formie końcowych odsetek zależnych w wysokości 25%

Mezzanine, min. 25000 PLN

 • Udział we wzroście wartości nieruchomości w formie końcowych odsetek zależnych w wysokości 50%

Mezzanine, min. 50000 PLN

 • Udział we wzroście wartości nieruchomości w formie końcowych odsetek zależnych w wysokości 70%

Specjalna oferta dla właścicieli, którzy oddali apartament w zarządzanie RENTUJEMY

 • Udział we wzroście wartości nieruchomości w formie końcowych odsetek zależnych w wysokości 80%

Dokumenty

Poniżej znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z inwestycją RENTUJEMY.

Aktualności

1

Wybierz ofertę projektu nieruchomości

Przejrzyj aktywne oferty Rentujemy i znajdź taką, która odpowiada Twoim celom inwestycyjnym.

Zainwestuj

2

Prześlij swoją ofertę

Gdy znajdziesz odpowiedni projekt, wybierz kwotę inwestycji i bezpiecznie prześlij swoją ofertę inwestycyjną. Cyfrowo podpisz dokumenty i prześlij je online.

Zainwestuj

3

Monitoruj i Zarabiaj

Teraz otrzymujesz miesięcznie odsetki od udziału w nieruchomościach. Monitorujesz swoją inwestycję online, zarządzasz dokumentacją podatkową i wybierasz sposób otrzymywania wypłat w Strefie Inwestora.

Zainwestuj

Ryzyka

​Finansowanie Projektu poprzez Platformę Rentujemy.pl może wiązać się z istotnymi ryzykami:

 • Rentujemy zastrzega możliwość rezygnacji ze skorzystania ze środków z pożyczki w przypadku zmiany koncepcji inwestycji w terminie do daty zakończenia kampanii.

 • ryzykiem wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Rentujemy nie ma wpływu, a które uniemożliwią realizację Projektu – zdarzeń losowych, działania osób trzecich na niekorzyść Projektu (m.in. kwestionowanie uzyskanych decyzji administracyjnych), ryzykiem wystąpienia siły wyższej (m.in. klęski naturalne lub ataki terrorystyczne i powstałe w związku z nimi straty);

 • ryzykiem po stronie wykonawcy / dewelopera projektu – ryzykiem niewywiązania się wykonawcy / dewelopera projektu ze zobowiązań wynikających z zawartej w umowie deweloperskiej, m.in. błędnego lub nieterminowego wykonywania prac budowlanych, ryzykiem związanym z możliwością pogorszenia się sytuacji ekonomicznej dewelopera, utratą płynności lub wypłacalności, otwarciem likwidacji, ogłoszeniem upadłości przez dewelopera;

 • ryzykiem związanym ze zmianą przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Platformy lub obowiązków Inwestora i Projektodawcy, w tym w zakresie prawa podatkowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności jeśli nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie ograniczenia zasad i zakresu dopuszczalności inwestowania w ramach crowdfundingu/crowdlendingu;

 • ryzykiem operacyjnym – ryzykiem, które objawia się możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów teleinformatycznych (zawieszenie systemów komputerowych) lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

bottom of page